De Romeinen

De overgang van prehistorie naar historie viel voor Noord-Brabant in de Romeinse tijd. Ondanks de toename van schriftelijke bronnen is onze kennis over die periode echter nog steeds beperkt.

Voor onze informatie zijn we vooral aangewezen op archeologisch materiaal. Daarnaast kunnen we conclusies trekken aan de hand van politieke en militaire gebeurtenissen in de omringende gebieden.

De beschikbare informatie wijst er wel op dat Brabant geleidelijk aan belangrijker werd naarmate de Romeinen langer in het noordwesten van Europa verbleven.

Met name in de tweede eeuw nĂ¡ Christus, een in militair en politiek opzicht waarschijnlijk erg stabiele periode, kon het gebied zich goed ontwikkelen en was er sprake van een romanisering van althans een deel van de bevolking.

Toen vanaf de tweede helft van de 3de eeuw de noordgrens van het Romeinse Rijk steeds vaker werd bedreigd, werd ook Noord-Brabant onveiliger en zullen veel mensen elders een beter heenkomen hebben gezocht.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon