Romeinse boerderijen, huizen en villa’s

Uit het begin van de jaartelling zijn een aantal kleine nederzettingen opgegraven in het noordoosten van de provincie, vooral in en rond Oss en bij Meerveldhoven. Het waren kleine gehuchten bestaande uit enkele boerderijen. Deze boerderijen wijken als bouwtype niet af van die in de IJzertijd. De Romeinse bezetting heeft dan ook zeker geen einde gemaakt aan de al bestaande manier van bouwen.

In Cuijk, dat in de Romeinse tijd een bijna stedelijk karakter had, zijn sporen van woonhuizen aangetroffen. Omdat al deze resten in latere eeuwen intensief zijn overbouwd, was veel verloren gegaan of verstoord geraakt, maar toch geven ze ons nog informatie over deze vorm van wonen.

Romeinse villa's in Nederland zijn meestal uitgebouwde herenboerderijen. Ze staan bekend als villa rustica. Zo'n villa rustica is opgegraven in Hoogeloon. Deze villa lag in een nederzetting omringd door boerderijen.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon