Handel en verkeer

Vanwege de aanwezigheid van goed bevaarbare waterwegen heeft Noord-Brabant geen grote en drukke Romeinse wegen gehad. Wel liepen er met name van zuid naar noord enkele minder belangrijke wegen. Er zijn aanwijzingen voor het bestaan van zo'n weg door West-Brabant en een weg vanuit Tongeren door de Kempen. Verder liepen er wegen parallel aan de grote rivieren, onder meer naar Cuijk. De sporen van wegen die worden aangetroffen bestaan meestal uit een licht gebogen wegdek van grind. De afbeelding laat een dwarsdoorsnede zien door een Romeinse grindweg, 40 cm. onder het maaiveld, bij Boxmeer. Door met de cursor over de afbeelding te bewegen wordt het gebogen wegdek aangegeven.

De wegen dienden niet alleen militaire doeleinden, maar ook economische. Brabant was ook in de Romeinse tijd nog een leverancier van ijzeroer. Daarnaast zullen veel landbouwproducten verhandeld zijn naar de militaire en civiele centra langs de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. De vondst van een houten wijnvat in Oss bewijst dat ook producten van elders werden ingevoerd, misschien wel in een vorm van ruilhandel. Ook werden diverse steensoorten ingevoerd voor de bouw van Romeinse tempels.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon