Het stenen landschap

De geschiedenis van Noord-Brabant heeft zijn sporen nagelaten in de vorm van talloze bouwwerken. Het Brabant van lang verdwenen generaties wordt er zichtbaar en herkenbaar in.

Voor Noord-Brabant zijn de kerkgebouwen de oudste en meest voorkomende relicten van dit verleden. Kloosters, abdijen en andere kerkelijke gebouwen sluiten daarbij aan.

Kastelen, verdedigbare huizen en woningen van de aristocratie komen op een tweede plaats.

Ook vestingwerken zijn in Noord-Brabant een bekend verschijnsel.

Verder is er de stedelijke architectuur die verbonden is met bestuurlijke taken, variërend van stadspaleizen tot gemeentehuizen, en utilitaire bouwwerken zoals stations, musea en theaters.

Woonhuizen zijn er altijd geweest en mede dankzij de hoge vlucht van de stadsarcheologie neemt onze kennis daarover nog steeds toe.

Boerderijen werden gebouw in een aantal regionale varianten.

Tenslotte zijn er de industriële en andere bedrijfsbouwwerken die het aanzien van de provincie ingrijpend hebben veranderd.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon