Boerderijen

Het ontstaan van de Brabantse dorpen werd in belangrijke mate bepaald door agrarische omstandigheden zoals de beschikbare bodemsoort.

Bij het uitvoeren van de agrarische taken paste een boerderij waarvan de vormgeving van streek tot streek verschilde omdat bij verschillende vormen van agrarische bedrijfsvoering ook een ander boerderijtype paste.

De verscheidenheid aan boerderijtypen was een wezenlijk kenmerk van het Brabantse platteland tot in de eerste helft van de 20ste eeuw.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon