Militaire architectuur

Brabant lag al in de Romeinse tijd dicht bij de toen voornaamste verdedigingslinie, de Limes. Dat verklaart de aanwezigheid van strategische belangrijke bouwwerken in een plaats als Cuijk. Die strategische betekenis was een gevolg van de ligging juist onder een aantal grote rivieren die vanzelfsprekend altijd een natuurlijke en gemakkelijk verdedigbare grens vormen.

In de middeleeuwen hebben de hertogen van Brabant hun oog mede op het huidige Noord-Brabant laten vallen omdat men niet kon accepteren dat de graven van Holland en de graven (later hertogen) van Gelre ten zuiden van de grote rivieren vaste voet aan de grond zouden krijgen; het hertogdom zou dan vrijwel onbeschermd zijn tegen verdere aanvallen. Daarom zorgden zij voor ommuurde steden als bescherming voor hun gebied en uitvalsbases voor eventuele aanvallen. Deze stadsmuren werden in de 16de en 17de eeuw vaak het uitgangspunt voor zware vestingwerken die afgestemd waren op de inzet van voor die tijd krachtige artillerie. 

In de 19de en 20ste eeuw werden eveneens versterkingen aangelegd, nu in de vorm van forten, kazematten en andere stellingen waarvan in Brabant nog voorbeelden aanwezig zijn.Meer informatie:

Wikipedia: Limes


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon