Molens

Er hebben in Nederland vele duizenden molens gestaan. Daarvan zijn er nu nog zo'n 1200 over. Noord-Brabant is met ongeveer 130 molens een van de rijkste provincies op dat gebied.

Molens waren in het verleden van groot belang. Al in de middeleeuwen speelden de talrijke watermolens in Noord-Brabant een grote economische rol als koren- en oliemolens.

Met windmolens konden meren en drassige gebieden worden droog gemaald en werd vruchtbare landbouwgrond gewonnen. Een moderne onderneming als de Verenigde Oost-Indische Compagnie stimuleerde de scheepsbouw, waardoor de vraag naar hout sterk steeg. Noord-Brabant was een van de gebieden die het hout leverden voor deze industrie. De molens boden uitkomst: hier werden op grote schaal bomen tot planken gezaagd. Maar dat niet alleen, want molens verwerkten ook lompen tot papier, graan tot meel en zaden tot olie.

In de 19de eeuw, met de opkomst van energiebronnen zoals kolen en olie, nam het belang van wind- en waterkracht af. Geleidelijk verdwenen ook de molens uit het landschap en uit dorpen en steden. 

Een 20ste-eeuws fenomeen zijn de Amerikaanse windturbine's en de moderne grote windmolens die door de elektriciteitsbedrijven worden ingezet voor het opwekken van schone energie.Meer informatie:

Molendatabase Nederland


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon