Overheidsgebouwen

Er is een overlap tussen overheidsgebouwen en gebouwen die al in vorige categorieën zijn genoemd zoals kastelen en militaire bouwwerken. In dit hoofdstuk komen overheidsgebouwen ter sprake die op zijn vroegst uit de late middeleeuwen dateren. Ze kunnen worden ingedeeld aan de hand van enkele kerntaken van de overheid zoals binnenlands bestuur, justitie, onderwijs en cultuur. In dit hoofdstuk worden ook gebouwen meegenomen die gebruikt worden door de semi-overheid en instellingen waarvan de financiering grotendeels uit de collectieve middelen plaats vindt.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon