Stagnatie 1568-1800

De stedelijke ontwikkelingen in Noord-Brabant kwamen vrijwel tot een stilstand bij het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog. De oorlogshandelingen zelf deden de economie geen goed en de steden werden doelwit van bezettingen of belegeringen. Voor een aantal plaatsen dit dat ze tijdelijk alle aandacht kregen doordat hun vestingwerken om strategische redenen werden verzwaard. Dat kon, zeker wanneer de betreffende stad ook een garnizoen kreeg, een tijdelijke opleving betekenen, maar op de lange termijn zouden deze vestingwerken eerder een rem zetten op de groei, dan dat dat ze bijdroegen tot een verdere uitbouw als stad.

Na afloop van de Tachtigjarige Oorlog kwamen ook de stedelijke economieën weer op gang, maar de omvang van alle bedrijvigheid leidde alles behalve tot een expansieve groei. Wel hebben er binnen de wallen vaak nog ingrijpende veranderingen plaatsgehad zoals de realisatie van nieuwe, meer bij de tijd passende bouwwerken.

In deze periode van ruim twee eeuwen ontstond er in Brabant dan ook maar één nieuwe stad: Willemstad. Ook dat was echter een gevolg van de oorlogsomstandigheden. Toen de militairen geen oog meer hadden voor deze plaats, zette ook daar de stedelijke ontwikkeling niet door.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon