Vroege Middeleeuwen tot circa 1200

Over de geschiedenis van Noord-Brabant in de middeleeuwen tot ca. het jaar 1000 weten we niet zo veel. Archeologische ontdekkingen zijn beperkt en ook de geschreven bronnen laten nog veel vragen onbeantwoord. Waarschijnlijk was Brabant na het ineenstorten van het Romeinse gezag een tijd lang dun bevolkt en duurde het lang voordat weer sprake was van een opleving. Na 1000 is die ontwikkeling echter volop op gang gekomen. In de beekdalen en langs de grote rivieren ontstonden vele dorpen, de eerste marktplaatsen ontwikkelden zich en de basis werd gelegd voor de latere steden.

Het Christendom had al omstreeks 700 zijn intrede gedaan en na 1000 verrezen op vele plaatsen kerkgebouwen, eerst van hout, later van steen, in de stijl van de vroegromaanse en romaanse architectuur. De stichting van 's-Hertogenbosch aan het einde van de 12de eeuw is zowel het eindpunt van deze periode, als het begin van een nieuwe fase.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon