Christendom tot ca. 1200

Het is nog niet zo eenvoudig om aan te geven hoe de christianisering van Brabant verlopen is. De bronnen zijn schaars. De verhalen van vroege predikers zijn dikwijls wat aangepast om ze in overeenstemming te brengen met veel latere politieke opvattingen die tot doel hadden grondgebied te claimen op basis van al dan niet verrichte 'daden' of bezittingen van deze predikers. De vroegste christenen in dit gebied zullen bovendien niet meer dan een oppervlakkige kennis van het christelijk geloof hebben gehad; voordat de godsdienst zich verdiepte, gingen er vele eeuwen voorbij. Toch zijn er aanwijzingen van vroege, houten kerkgebouwen en na 1100 werd ook in steen gebouwd.

Kerkelijke structuren werden in Noord-Brabant relevant tegen het einde van het eerste millennium. Uit de archieven kennen we uit die tijd bestuurscentra als dekenaten en kapittels. Voor die tijd lag het zwaartepunt van de kerkelijke activiteit echter meer in het huidige Belgische Brabant. Daar ontstonden in de 12de eeuw de eerste grote abdijen. De meest nabij gelegen van die kloosters was dat van Postel.

Bestuurlijk viel het grondgebied van het huidige Noord-Brabant onder twee bisdommen. Het grootste stuk maakte deel uit van het bisdom Luik. Enkele kleinere gebieden in het noorden van de provincie vielen onder het bisdom Utrecht.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon