De Franken

De Romeinen trokken zich in het begin van de 4de eeuw terug uit Noord-Europa dat door het binnenvallen van steeds nieuwe indringers chaotisch en onbestuurbaar was geworden. In de loop van de eeuw verdampte de totale bestuurlijke en economische infrastructuur en konden diverse lokale en invallende potentaten een greep naar de macht doen. Soms hielden zij daarbij de schijn op dat ze de rechtmatige opvolgers waren van het Romeinse gezag.

In deze periode ontstonden er belangrijke Frankische enclaves die het uitgangspunt zouden gaan vormen voor de latere Frankische macht. Een van die enclaves ontstond in 440 rond Doornik. Vanuit het koninkrijk Doornik breidde Childerik de Frankische macht uit naar West-Gallië. Na zijn dood in 481 werd hij opgevolgd door Chlodovic, beter bekend als Clovis. We spreken voor deze periode ook van het Merovingische tijdvak. Deze naam is afgeleid van de naam Merovech, de vader van Childerik.Meer informatie:

Wikipedia: Franken


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon