De materiële cultuur in de vroege middeleeuwen

Het dagelijks leven van de Brabanders in de vroege middeleeuwen is ons vrijwel alleen bekend uit archeologische vondsten. Met name uit de Merovingische tijd beschikken we over veel materiaal, vooral vanaf het einde van de 6de eeuw, toen de belangstelling voor Brabant als woongebied toenam.

Zo werden in Dommelen, Someren en Geldrop vrijwel complete nederzettingen uit de 7de en 8ste eeuw opgegraven. Mede dankzij die vondsten van nederzettingen beschikken we ook over informatie over vroegmiddeleeuwse boerderijvormen. In graven zoals die van Alphen en Meerveldhoven zijn sieraden, keramiek, glaswerk en ijzeren voorwerpen gevonden.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon