Het platteland van 1000 - 1200

Onze kennis over Noord-Brabant vanaf de laat-Karolingische periode tot ongeveer 1000 is betrekkelijk gering. Archeologische vondsten uit dit tijdvak zijn er weinig of ze verschaffen niet veel relevante informatie over de context waarin ze werden gebruikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bronzen sleutels uit de 9de eeuw die uit Maas werden opgedregd. Het zijn toevalsvondsten zonder directe verbinding met een concrete locatie.

Rond 880 bereikten de plundertochten van de Noormannnen een hoogtepunt maar de precieze gevolgen daarvan voor het gebied van het huidige Noord-Brabant zijn onbekend.

Pas ruim na het jaar 1000 was er sprake van een herleving van de landbouw. Die ontwikkeling ging hand in hand met omvangrijke ontginningen van woeste gronden. Ook de vestiging van de eerste kloosters is een aanwijzing voor diepgaande veranderingen.Thuis in Brabant
 
Links | Colofon