http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_brabant-collectie-prent_oai-tha.uvt.nl-707118brabantcloud_brabant-collectie-prent_oai-tha.uvt.nl-707118

bekijk op website

Gastel.St.Nicolaesmorgen. 19 6/12 07.Oudenbosch.Vanaf den kapel. Avondschemering. 19 4/9 07.[A.M.B.Smulders].

Stereofoto's. Bij afbeelding voorzijde: in handschrift (inkt) rechtsonder Gastel. St. Nicolaesmorgen; langs linkerzijde 19 6/12 07 en N. 221.Bij afbeelding achterzijde: in handschrift (inkt) rechtsonder Gastel ...Avondschemering; langs linkerzijde 19 4/9 04 en N. 175.

Vervaardiger A.M.B. Smulders
Objectsoort Afbeelding
Techniek techniek: foto. formaat: a: 2x 7.9 x 7.7, 2x 7.9 x 7.6, b: 8.9 x 17.8.
Onderwerp Gastel
Plaats Gastel
Objectnummer 707118
Deelcollectie Topografisch-Historische Atlas
Instelling/bron Brabant-Collectie


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon