http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_enb-08-video_enb-08.video-710925be-2760-6de0-3f22-c04c9cecd2a9-4ac1a218-c6a6-31ba-a1dc-3471e73ba5fcbrabantcloud_enb-08-video_enb-08.video-710925be-2760-6de0-3f22-c04c9cecd2a9-4ac1a218-c6a6-31ba-a1dc-3471e73ba5fc

De Romeinse weg - Deel 2

Het Brabantse Cuijk was in de eerste eeuwen na Christus een onderdeel van het gigantisch grote Romeinse Rijk. Volgens bronnen en vondsten heeft de weg die helemaal doorliep naar Rome door deze nederzetting gelopen. Er wordt op zoek gegaan naar sporen van hoe deze weg gelopen heeft.

Synopsis: Cuijk en de grond eromheen is van grote archeologische waarde, door de eeuwen heen is dit stadje een ware 'Romeinse schatkamer' gebleken. De weg naar Rome liep er namelijk dwars doorheen. Dijkdoorbraken en wateroverlast van de Maas hebben mogelijk delen van deze weg overspoeld. Zouden sporen van de Romeinen hier nog terug te vinden zijn?

In Deel 2 verplaatsen de Spoorzoekers zich naar hoger gelegen delen waar de weg lang geleden heeft moeten lopen. Op een akker stuiten ze dan eindelijk op de eerste sporen van de weg naar Rome.

Vervaardiger Ellen Vreenegoor; Eugene Ball; Jan Roymans; Patrick Timmermans; Vincent van Elshout
Objectsoort Video
Afmeting 00:15:33
Onderwerp Archeologie; C.R.Hermans; Ceuclum; Dijkdoorbraak; Grafveld; Graven; Grondboring; Maas; Opgraving; Peutinger kaart; Rome; Romeinen; Romeinse Rijk; Romeinse tijd; Romeinse weg; Wegennet
Plaats Cuijk
Objectnummer 5211013B
Deelcollectie Spoorzoeker
Instelling/bron Erfgoed Brabant


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon