http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_enb-08-video_enb-08.video-710925be-2760-6de0-3f22-c04c9cecd2a9-f68b30cc-7957-eaee-0742-7c02dd816891brabantcloud_enb-08-video_enb-08.video-710925be-2760-6de0-3f22-c04c9cecd2a9-f68b30cc-7957-eaee-0742-7c02dd816891

Grafheuvels bij Oss - deel 2

In 1932 werd 'het Vorstengraf van Oss' gevonden, een van de grootse grafheuvels van Nederland, nu een monument. Vlakbij ligt het gehucht Zevenbergen, vernoemd naar zeven grafheuvels. Hier wordt onderzoek gedaan naar een van de laatste relatief ongeschonden urnenvelden van Nederland, een zeer bijzondere en heilige plek voor de mensen uit de bronstijd en ijzertijd.

Synopsis: Zevenbergen, een gehucht bij Oss, herbergt maar liefs zeven ware grafheuvels die dateren uit de prehistorie. De nieuwe A50 zal hier binnenkort overheen gaan lopen, maar eerst wordt er gezocht naar sporen van deze grafheuvels. Er zijn ook mythische figuren die de naam Zevenbergen kunnen verklaren.

In Deel 2 worden de grafheuvels verder afgegraven. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Wellicht zijn de spoorzoekers niet de eerste die hier graven. In Het Noordbrabants Museum bekijken we een prehistorisch urn, oftewel een Situla. Hierin werd na de crematie het as gestopt, waarna deze in een grafheuvel werd begraven.

Vervaardiger Ellen Vreenegoor; Liesbeth Theunissen; Richard Jansen; Vincent van Elshout
Objectsoort Video
Afmeting 00:15:15
Onderwerp Bronstijd; Grafheuvel; Grondboring; Hans Joppen; Ijzertijd; Kabouter; Kolenbrander; Paalgaten; Plaggen; Plaggenheuvel; Prehistorie; Situla; Urn; Urnendelvers; Urnenveld; Vorstengraf van Oss
Plaats Zevenbergen
Objectnummer 5211011B
Deelcollectie Spoorzoeker
Instelling/bron Erfgoed Brabant


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon