http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_enb-159-video_enb-159.video-399cc353-42ce-0d40-3749-0dcd61b9160b-b0a1c8ee-8232-11e5-b05b-f7909ae4b71abrabantcloud_enb-159-video_enb-159.video-399cc353-42ce-0d40-3749-0dcd61b9160b-b0a1c8ee-8232-11e5-b05b-f7909ae4b71a

bekijk op website


[50 jaar NCB] (deel 1)

Aankomst van mensen in Tilburg. Heilige Mis door Mgr. Mutsaerts in de kerk op de Heuvel in Tilburg. Mgr. Baeten deed een dienst in de kerk van de Noordhoek. In 6 andere parochiekerken werden ook H.H. Missen opgedragen. Maaltijd aan lange tafels. Toespraak door voorzitter Moors van de NCB op het terrein van het Sportpark in Tilburg. Rede door dhr. Wintermans. Mgr. Mutsaerts, Mgr Baeten, oud-adviseur pastoor van Kessel, minister Mansholt, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant Jhr. Smits-van Oyen en burgemeester van Tilburg Baron van Voorst tot Voorst houden toespraken. Minister Mansholt deelt twee lintjes uit aan de heren Van Haaren en Van Dal. Dan wordt er nog een collecte gehouden en begint het spel 'Boer werker gods'

Datering 1946-1946
Objectsoort Video
Onderwerp Agrarische sector; Baron van Voorst tot Voorst; Boeren; Burgemeester; Ceremonies; Commissarissen der Koningin; dhr. Moors; dhr. van Dal; dhr. van Haaren; dhr. Wintermans; Festiviteiten; Jhr. Smits-van Oyen; Jubilea; Kerkdiensten; Kerkgebouwen; Mgr. Mutsaerts; minister Mansholt; Ministersaurus; pastor van Kessel; Redevoeringen; Reportagefilm; Rituelen; Rooms-Katholieke kerk; Toneelspelen
Plaats Tilburg
Objectnummer BGMON00001
Instelling/bron Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon