http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_enb-68-beeldmateriaal_enb-68.beeldmateriaal-a76a08ac-3e37-d023-78b6-ea47ecc64d58-9529d7ae-8233-11e5-ac07-ef9aa49e62eebrabantcloud_enb-68-beeldmateriaal_enb-68.beeldmateriaal-a76a08ac-3e37-d023-78b6-ea47ecc64d58-9529d7ae-8233-11e5-ac07-ef9aa49e62ee

bekijk op website


De naam Boord, geschreven als ‘Boort’, komt reeds voor in 1455. Het woord betekent aan de rand of kant van een bos of woud. Boord ligt aan de rand van het Broek. Boord is ontstaan in de 9e eeuw rond het driehoekig pleintje Boord/Dubbestraat. Samen met Opwetten vormde het Boord één hertgang. Onder hertgang wordt verstaan de gehuchten en buurtschappen die gezamenlijk gebruik maakten van de heide om daar hun schapen en runderen te weiden. Op de kadasterkaart van 1832 wordt de weg naar en door het Boord aangegeven als Boortsche Straat en Boortsche Dijk. In 1955 stelde de gemeenteraad de straatnaam Boordseweg vast. Toen in 1975 de huidige Kapperdoesweg werd aangelegd en daarmee de Boordseweg in tweeën werd gesplitst, werd door de gemeenteraad besloten dat het deel van de Boordseweg vanaf de splitsing tot aan de Soeterbeekseweg de straatnaam Boord zou krijgen. Daardoor werd de oude buurtschapnaam in ere hersteld. Vanwege deze straatnaamwijziging moesten 33 adressen veranderd worden.

Datering 08-2014
Onderwerp Dorpsgezichten
Plaats Boord
Objectnummer 1.003.240
Deelcollectie Historisch Beeldmateriaal
Instelling/bron Heemkundekring 'De Drijehornick'
Rechten ©HKKNuenen


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon