http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1140brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1140
Grafheuvels in de bronstijd

Grafheuvels in de bronstijd

In de bronstijd werden mensen steeds minder vaak in een boomkist begraven. Crematie werd de meest gangbare vorm van lijkbezorging. De crematieresten werden in een doek of een urn bijgezet. De grafheuvels werden meestal voor één, in uitzonderingsgevallen voor twee personen opgericht. Wel komt het voor dat eenmaal bestaande grafheuvels later, soms zelfs veel later, werden hergebruikt. De aanleg van een grafheuvel begon met bouwen van een soort overdekte tafel boven de plaats van de bijzetting. Misschien werd de dode daar tijdelijk opgebaard. Vervolgens werd de omtrek van de grafheuvel gemarkeerd door een greppel, al dan niet met ringwal, of door palen. Greppels zien we vooral in de vroege bronstijd, later kwamen verschillende varianten van palenkransen in zwang, bijvoorbeeld een dichte of een meer open rij van palen, of een dubbele of zelfs driedubbele rij van palen. Nadat de dode of de as op de plaats van de overdekte tafel was bijgezet werd de heuvel opgeworpen met behulp van plaggen. Bij opgravingen is die plaggenstructuur soms nog goed te zien. Op verschillende plaatsen in Brabant zijn grafheuvels uit de bronstijd in hun oude staat hersteld, ondermeer rond Veldhoven, op de Regte Heide in Goirle en in Oss.

Objectsoort Verhaal
Uitgever Erfgoed Brabant
Instelling/bron Geschiedenis van Brabant
Rechten Erfgoed Brabant


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon