http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1157brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1157
Vorstengraf van Oss

Vorstengraf van Oss

In 1933 werd in Oss de greppel teruggevonden van wat met 50 meter doorsnede een van de grootste grafheuvels van Nederland moet zijn geweest. Het bleek een grafheuvel uit de ijzertijd te zijn waarin een bronzen situla (emmer) met resten van een crematie werd aangetroffen. Daarbij hoorden nog rijk versierde wapens, hout, kleding en stukken paardentuig. De rijkdom van de giften en de aanwezigheid van paardentuig wijzen op het graf van een vooraanstaande figuur van omstreeks 50 jaar. Dit lijkt te worden bevestigd door recent onderzoek van de botresten. Dat onderzoek heeft vergroeiingen aangetoond aan de rugwervels die we vooral aantreffen bij vooraanstaande mensen die een overwegend zittend leven leidden. De identificatie van het graf als een vorstengraf lijkt dus te kloppen. Het fraaiste voorwerp uit dit graf is zonder twijfel de bronzen situla uit omstreeks 800 vóór Christus. Deze situla is vervaardigd in het noordelijk Alpengebied. Ook het ijzeren zwaard mag er zijn. Het heeft een houten greep, ingelegd met goud en ook op het lemmet zijn resten van goudversiering aangetroffen. Om het zwaard in de emmer te kunnen meebegraven is het rondgebogen.

Objectsoort Verhaal
Uitgever Erfgoed Brabant
Instelling/bron Geschiedenis van Brabant
Rechten Erfgoed Brabant


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon