http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1209brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1209
Romeins glas

Romeins glas

Het oudste glas is gevonden in Mesopotamië en ook in Egypte en Fenicië was men met deze techniek vertrouwd. Het glasblazen is een ontdekking van de Syriërs en van hen hebben de Romeinen deze techniek overgenomen. De toepassing ervan gaf in de Romeinse wereld een grote stimulans aan het gebruik van glas voor luxe voorwerpen. Er kwamen verschillende productiecentra van glas verspreid over het Romeinse Rijk. Het glas dat in Noord-Brabant werd gevonden, is waarschijnlijk geproduceerd in de centra van Keulen en in het Maasgebied rond het tegenwoordige Luik en in Noord-Frankrijk. We kunnen het onderscheiden in eenvoudig gebruiksglas, zoals de vierkante flessen van blauw of groen glas; het dikwijls zeer fraaie doorzichtige glas, waarvan de vormgeving lijkt te zijn afgekeken van zilveren vaatwerk; tenslotte een groot aantal fantasievormen, speelse flessen en glazen die soms de vorm van een hoofd of een druiventros hebben gekregen, samengesteld zijn uit meerdere kleuren glas enzovoort. De mooiste voorbeelden van glas in Noord-Brabant zijn aangetroffen in een van de graven in Esch. Ook de hier afgebeelde voorbeelden zijn uit Esch afkomstig.

Objectsoort Verhaal
Uitgever Erfgoed Brabant
Instelling/bron Geschiedenis van Brabant
Rechten Erfgoed Brabant


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon