http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1692brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1692
Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

Hilvarenbeek ontstond als het centrum van een groot aantal agrarische gehuchten in de omgeving. Het had door de aanwezigheid van een aan de kerk verbonden kapittel al in de 12de eeuw een prominente rol in de kerkelijke structuur van Brabant. De kapittelschool leidde goede mensen op van wie er velen doorstroomden naar een academische opleiding, vooral in Leuven. Daarnaast lag het op een gunstig kruispunt van wegen, met name die van Keulen naar Antwerpen en Van Turnhout naar 's-Hertogenbosch. De commerciĆ«le bedrijvigheid die daarvan het gevolg was leidde tot het ontstaan van twee markten. Het meest oostelijke, de Varkensmarkt, heeft een driehoekige vorm en werd oorspronkelijk ingesloten door de daar samenstromende riviertjes De Wouwer en De Hilver. Het grote plein ten westen van de kerk werd eenvoudigweg de Markt genoemd. Pas veel later heeft het de naam Vrijthof gekregen. Aan de markt vestigden zich ambachtslieden, chirurgijns, advocaten en notarisssen. Hun aanwezigheid vergrootte de betekenis van Hilvarenbeek als regionaal centrum. Recht spreken deed men onder een grote lindeboom op de Markt (de 'geboden' linde). Wanneer die boom oud begon te worden, werd een nieuwe linde aangeplant om diens rol over te nemen voordat hij bezweek. Naar de rechtspraak verwijzen ook enkele rechtstekens die zijn ingemetseld in de noordelijke muur van de toren.  Na de Tachtigjarige Oorlog brachten leerlooierijen, ruim dertig bierbrouwerijen en later de schoenindustrie een zekere welvaart waardoor de vlek ook toen zijn bovenlokale betekenis behield.

Objectsoort Verhaal
Uitgever Erfgoed Brabant
Instelling/bron Geschiedenis van Brabant
Rechten Erfgoed Brabant


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon