http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1850brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1850
Kasteel Dussen

Kasteel Dussen

Van het oudste kasteel van Dussen, dat uit de jaren na 1387 dateert, zijn weinig zichtbare resten bewaard. Dat komt door de Sint-Elisabethsvloed van 1421 die het kasteel veel schade toebracht. Het gebied eromheen stond lange tijd onder water en werd pas vijftig jaar later weer ingepolderd. In 1470 kon men de herbouw van het kasteel ter hand nemen. Voordat men daaraan begon, werd het zwaar beschadigde muurwerk van vóór 1421 tot op de drie meter dikke keldermuren afgebroken. Alleen van de torens aan de ingangszijde heeft men wat meer van de muren laten staan. Vervolgens werden geheel nieuwe, één verdieping hoge, vleugels opgetrokken rond een open binnenplaats. Door de strategische ligging in het grensgebied tussen Holland en Brabant liep het kasteel in de Tachtigjarige Oorlog zware klappen op. Omstreeks 1610 was dan ook opnieuw een ingrijpende renovatie noodzakelijk. Daarbij werden de bestaande vleugels uit 1470 met een verdieping verhoogd. Op het binnenplein zelf werd een elegante galerij gebouwd in renaissance-stijl, met zuilen met Toscaanse kapitelen. Waarschijnlijk heeft men in deze tijd ook de toren links van de ingang verhoogd. De rechtertoren verkeerde rond 1650 althans volgens oude tekeningen nog in zeer vervallen staat. In 1672 werd het kasteel door de Franse troepen geplunderd, of het daarbij ook als gebouw schade heeft opgelopen staat niet vast. Tussen 1682 en 1714 vonden opnieuw bouwwerkzaamheden plaats. Daarbij werd de korte westelijke vleugel doorgetrokken zodat het binnenplein voortaan door drie woonvleugels werd omgeven. De torens aan de ingang werden verhoogd en ook kwam er een - vierkante - toren boven de poort. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog liep het kasteel grote schade op door beschietingen. Bij de restauratie heeft men het gebouw teruggebracht naar de toestand van vóór de oorlog. Alleen de vierkante toren boven de poort is toen niet hersteld. De hier getoonde plattegrond op het niveau van de eerste bouwlaag boven de kelder doet de ingewikkelde bouwgeschiedenis slechts ten dele recht, maar geeft wel een idee van de volgorde waarin de belangrijkste bouwdelen werden gerealiseerd. Omdat het oorspronkelijke kasteel zo sterk verschilde van het huidige gebouw is een speciale pagina over de oude burcht toegevoegd.

Objectsoort Verhaal
Uitgever Erfgoed Brabant
Instelling/bron Geschiedenis van Brabant
Rechten Erfgoed Brabant


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon