http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1907brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-1907
Peter Paul Rubens (Siegen 1577- Antwerpen 1640)

Peter Paul Rubens (Siegen 1577- Antwerpen 1640)

Het eerste succesvolle deel van Rubens' loopbaan lag in Italië waar kennis maakte met de ontluikende barokschiderkunst. Niet alleen nam hij die stijl snel over, maar ook werd hij er een van de belangrijke representanten van. Toen hij dan ook in 1608 terug moest naar Vlaanderen in verband met de ziekte van zijn moeder, was hij serieus van plan om naar Italië terug te keren. Dat is er niet meer van gekomen. De aartshertogen Albert en Isabel- la wisten hem in Antwerpen te houden, mede vanwege het vooruitzicht dat de toen al jaren woedende strijd tussen Spanje en de Republiek ten einde zou lopen. Een eventuele vrede zou een grote vraag naar kunstwerken kunnen betekenen. Inderdaad werd in 1609 een bestand gesloten, dat achteraf niet het einde van de oorlog bleek, maar wel de verwachte opleving van de kunst mogelijk maakte. Rubens organiseerde een groot atelier om alle opdrachten te kunnen uitvoeren en verwierf veel aanzien. Deze jaren staan dan ook bekend als de periode van de grote altaarstukken. Een van de meest bekende is dat van de Kruisafneming in de kathedraal in Antwerpen. Rubens en vooral zijn werkplaats hebben ook gewerkt voor opdrachtgevers in het huidige Noord-Brabant. Voor een kerk in in 's-Hertogenbosch maakte hij het schilderij van het Sterfbed van Sint-Antonius Abt dat zich thans in Pommersfelden bevindt. De bronnen zijn wat onduidelijk over de kerk waarin het schilderij hing. Er zijn aanwijzingen dat het was opgehangen boven het altaar van het hoedenmakersgilde in de noordelijke beuk van de sint-Jan, maar het is ook mogelijk dat het voor een andere Bossche kerk is vervaardigd. Wel hangt er in de Sint-Jan nog steeds een kopie van dit schilderij uit omstreeks 1700. Rubens' schilderij dateert uit de periode waarin hij en zijn werkplaats zich vooral toelegden op de productie van altaarstukken. De vraag daarnaar was groot. Ten dele omdat veel laatmiddeleeuwse altaren tijdens de beeldenstorm beschadigd waren of zelfs geheel verloren waren gegaan. Maar ook omdat de contrareformatie andere eisen stelde aan de inrichting van kerken en aan de inhoud van de kerkelijke kunst. Een van de eisen was dat kunstenaars zich met het maken van schilderijen moesten beperken tot de hoofdlijnen van het afgebeelde verhaal, dus zonder talloze details die de aandacht van dit hoofdpnderwerp konden afleiden. Het in een sterk licht-donker contrast opgebouwde schilderij van Rubens voldoet aan die nieuwe eisen.

Objectsoort Verhaal
Uitgever Erfgoed Brabant
Instelling/bron Geschiedenis van Brabant
Rechten Erfgoed Brabant


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon