http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-2006brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-2006
Frans Kops ('s-Hertogenbosch 1873 - 's-Hertogenbosch 1951)

Frans Kops ('s-Hertogenbosch 1873 - 's-Hertogenbosch 1951)

Frans Kops was als schilder pas ná 1900 actief. Toch rangschikken we zijn werk onder de 19de-eeuwse kunstenaars met wie het meer gemeen heeft dan met dat van de 20ste eeuw. Kops was een leerling van de Koninklijke School in Den Bosch en heeft ook zijn hele werkzame leven in deze stad gewoond. Helaas is van zijn werk niet veel meer bewaard. Enkele grote muurschilderingen zijn verdwenen met de kerken waarin ze waren aangebracht en een in tijd zeer geprezen drieluik is terecht gekomen in een tropisch land waar het niet bestand bleek tegen de daar levende insekten. Van de muurschilderingen die Kops maakte voor de in 1974 afgebroken Leonardus in 's-Hertogenbosch is een fotografische documentatie bewaard gebleven. Kops blijkt sterk beïnvloed door 19de-eeuwse Belgische schilders die religieuze voorstellingen schilderden in de traditie van de Vlaamse primitieven. Het verlies van deze muurschilderingen is mede te betreuren omdat vrijwel alle afgebeelde personen portretten waren van Bosschenaren uit het begin van de 20ste eeuw. De gemeente 's-Hertogenbosch bezit van Kops nog het olieverfschilderij dat hier is afgebeeld. Voorgesteld is het Atelier van Jheronimus Bosch.

Objectsoort Verhaal
Uitgever Erfgoed Brabant
Instelling/bron Geschiedenis van Brabant
Rechten Erfgoed Brabant


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon