http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-2154brabantcloud_geschiedenis_oai-tib-2154
Jan Strube (Amsterdam 1892 - Princenhage 1985)

Jan Strube (Amsterdam 1892 - Princenhage 1985)

De Amsterdamse kunstenaar Jan Strube vestigde zich in 1928 in Princenhage. Hij bleef echter lid van Amsterdamse kunstenaarsverenigingen waaronder de Populistenkring. De kunstenaars van deze groep streefden naar een vorm van figuratieve kunst die veel mensen gemakkelijk zou aanspreken. Dat bracht hem - mede door zijn eigen strijdvaardigheid - in conflict met veel kunstcritici van zijn tijd voor wie de figuratieve richting in de vorm waarin Strube die praktiseerde had afgedaan. Strube schilderde en tekende het boeren- en dorpsleven zoals hij dat in zijn omgeving zag, en maakte topografische tekeningen van de stad Breda en dorpen in de omgeving. Daarbij idealiseerde hij dikwijls de omstandigheden, op een manier die een beetje te vergelijken is met de stijl van Anton Pieck. Dit resulteerde vaak in een wat nostalgische koddigheid, karikaturale vertekeningen of anachronismen. Zijn ambachtelijke vaardigheden waren erg groot, waardoor dit werk met name in Breda en omgeving veel waardering kreeg. Mede dankzij het feit dat hij een groot aantal litho's maakten was ook de verspreiding van zijn werk groot. De laatste jaren trekt de waardering voor dit werk aan doordat hij - ondanks soms wat te veel nostalgische vertekeningen - in een aantal tekeningen toch wel een beeld heeft gegeven dat tegenwoordig ook van enige documentaire betekenis is. Naast dit wat historiserende werk schilderde Strube een groot aantal stillevens in een zeer realistische stijl. Hoewel hij ook daarin een grote mate van perfectie bereikte, bleef dit werk door het ontbreken van een inhoudelijke spanning achter bij dat van tijdgenoten als Wim Schuhmacher en Van Tongeren. Bekijk een aantal werken van Jan Strube op Thuis in Brabant.

Objectsoort Verhaal
Uitgever Erfgoed Brabant
Instelling/bron Geschiedenis van Brabant
Rechten Erfgoed Brabant


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon