http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_museum-jan-cunen_jc-0287brabantcloud_museum-jan-cunen_jc-0287
Zeegezicht met zeilschepen en een stoomboot

bekijk op website


Zeegezicht met zeilschepen en een stoomboot

In de jaren veertig was Meijer in Frankrijk werkzaam geweest, waar hij inspiratie had opgedaan aan de Normandische kust. Ook het prachtige schilderij van een schipbreuk is gesitueerd tegen de achtergrond van de Franse kust. Het onderwerp werd in de eerste helft van de negentiende eeuw veelvuldig afgebeeld, omdat het de romantische opvatting onderstreepte dat de mens ondanks zijn vindingrijkheid niet altijd is opgewassen tegen de natuurkrachten. Het thema werd door Meijer nog in 1864 gebruikt in Kinderen op een rots. Het schilderij van de inmiddels door reuma gekwelde zeeschilder werd getoond op de Rotterdamse Tentoonstelling van Schilder- en Kunstwerken in de Academie van Beeldende Kunsten. De criticus die de tentoonstelling in de Kunstkronijk besprak noemde Meijers inzending nog altijd fraai geschilderde schilderijen.

Vervaardiger Louis Meijer
Datering 1839-1866
Objectsoort Schilderij
Afmeting h 47 x b 58 cm (incl. lijst)
Materiaal olieverf; paneel
Onderwerp schepen; zee; zeegezicht
Objectnummer jc 0287
Deelcollectie Schilderkunst
Instelling/bron Museum Jan Cunen


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon