http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_provinciaal-depot-bodemvondsten_11764brabantcloud_provinciaal-depot-bodemvondsten_11764
ladder

bekijk op website


ladder

Dit is het bovenste deel van een houten laddertje uit de romeinse tijd (2e eeuw n. Chr). Het is in 1992 gevonden in Laarbeek, tijdens de opgraving van een romeins dorp. Het dorp bestond uit een paar boerenerven met woon-stal huizen, graanschuren en waterputten. Dit laddertje is gevonden in een van de waterputten. Het is gemaakt van twee houtsoorten. De staanders zijn uit dikke elzentakken en de treden (sporten) zijn wilgentakken die aan de uiteinden gepunt zijn om in de gaten van de staanders te passen. Het kwetsbaarste deel van de wilgentakken, de bast, is vrijwel onbeschadigd is gebleven. Hieruit blijkt dat dit gedeelte van de ladder bijna niet gebruikt is. Daarom denken archeologen dat het om de bovenkant van de ladder gaat. Het laddertje is gebruikt om de waterput schoon te kunnen maken. Het is achtergelaten in de waterput en niet meegenomen en weer gebruikt. Hout wordt niet vaak teruggevonden bij opgravingen in Noord-Brabant, omdat het alleen bewaard blijft in natte en zuurstofarme omstandigheden. Tot nu toe zijn er in Nederland nog maar vijf romeinse laddertjes bekend, onder andere uit Deurne, Meteren en Valkenburg.

Datum 100-200 n. Chr.
Objectsoort ladder
Materiaal hout
Plaats Laarbeek
Objectnummer 11764
Instelling/bron Provinciaal Depot Bodemvondsten


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon