http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_provinciaal-depot-bodemvondsten_23226brabantcloud_provinciaal-depot-bodemvondsten_23226
schaal

bekijk op website


schaal

In 2003 is tijdens een opgraving aan de Akkermolenweg in Zundert een deel van een grafveld uit de late bronstijd en de midden ijzertijd ontdekt. Het grafveld uit de late bronstijd werd vanaf 900 v. Chr. zo'n 150 jaar gebruikt. Daarna heeft men de doden op een andere plaats begraven. Rond 500 v. Chr.- de midden ijzertijd- wordt het terrein weer in gebruik genomen als een begraafplaats voor een periode van ongeveer 150 jaar. Een van de ontdekte graven uit deze periode is het graf van een 23-40 jaar oude man. Hij is gecremeerd en bijgezet in een kuil. Bovenop de crematieresten lag deze aardewerken schaal. De met de hand gevormde schaal is de enige overleverde grafgift. De man is begraven op een bijzondere plaats. Centraal in een vierkant monument, met zijden van minstens 48 meter. Zulke vierkante structuren van greppels in combinatie met begravingen worden soms geïnterpreteerd als cultusplaats. Mogelijk zijn er rituele handelingen uitgevoerd die samenhangen met het dodenbestel.

Datum 450-400 v. Chr.
Objectsoort schaal
Materiaal aardewerk
Plaats Zundert
Objectnummer 23226
Instelling/bron Provinciaal Depot Bodemvondsten


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon