http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_provinciaal-depot-bodemvondsten_9434brabantcloud_provinciaal-depot-bodemvondsten_9434
stekelbeker

bekijk op website


stekelbeker

Deze beker is gevonden tijdens de opgravingen rondom de Sint Martinuskerk in Cuijk in de periode1964-1966. De beker lag in een kuil, afgedekt door een brandlaagje. De beker is een drinkbekertje en hoort tot het terra nigra aardewerk van de Belgische waar. Het wordt terra nigra genoemd-wat letterlijk zwarte aarde betekent-omdat het aardewerk zwart en glanzend is. De zwarte kleur ontstaat als tijdens het bakken geen zuurstof in de oven wordt toegelaten (reducerend bakken.) Een andere soort belgische waar is een rode variant (terra rubra) waar tijdens het bakken wel zuurstof in de oven toegelaten wordt (oxiderend bakken.) Belgische waar werd vooral in Noord-Gallië (tegenwoordig België) gemaakt en is een van de soorten sieraardewerk dat met de komst van de Romeinen hier geïntroduceerd is. Het komt in Nederland voor tot na de Bataafse opstand van 70 n. Chr.

Datum 50-100 n. Chr.
Objectsoort stekelbeker
Materiaal aardewerk
Plaats Cuijk
Objectnummer 9434
Instelling/bron Provinciaal Depot Bodemvondsten


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon