http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?lang=nl&format=xml&id=brabantcloud_provinciaal-depot-bodemvondsten_9506brabantcloud_provinciaal-depot-bodemvondsten_9506
fibula

bekijk op website


fibula

Deze bijzondere fibula is in 1965 gevonden tijdens de opgraving rondom de St. Martinuskerk in Cuijk. Daar zijn sporen en vondsten uit een periode vanaf de prehistorie tot en met de nieuwe tijd gevonden. De fibula heeft een pauwenstaart. Een figuurtje van een leeuw ligt op de vierkante plaat. De kledingspeld is compleet en in de naaldhouder zijn twee rechthoekige gaatjes. De speld wordt gedateerd in de 1ste eeuw n. Chr. In Nederland is nog geen ander voorbeeld van deze speld gepubliceerd. Uit Frankrijk en Duitsland zijn wel exemplaren. Fibula's komen vanaf de ijzertijd voor en worden gebruikt om kleding te sluiten of te versieren. Vrouwen droegen vaak twee spelden; een op elke schouder. De spelden worden dan verbonden met een kettinkje. De twee gaatjes in de naaldhouder van deze fibula wijzen er mogelijk op dat deze fibula voor een vrouw bedoeld was.

Datum 47–100 n. Chr.
Objectsoort fibula
Materiaal brons
Plaats Cuijk
Objectnummer 9506
Instelling/bron Provinciaal Depot Bodemvondsten


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon