http://data.brabantcloud.nl/nl/api/search/v1?format=xml&facetBoolType=AND&facet.limit=25&rows=12&q=rivier&query=rivier

1318 resultaten met: rivier

rivier

Bodem-ontwikkeling van W-Brabant met de loop van rivier de Schelde en de bevaarbaarheid van rivier de Mark

A.L. Schets, boek, Breda, 2000Brabant-Collectie

Rivier de Dommel langs de Nieuwstraat, 11 april 1935Reeds is een aanvang gemaakt met het volstorten van het stuk van de rivier langs de Nieuwstraat
Rivier de Dommel langs de Nieuwstraat, 11 april 1935. Reeds is een aanvang gemaakt met het...
Nieuwstraat, Sint-MichielsgestelBHIC

Nota rivier de Dommel (1870)
"Nota verbetering waterhuishouding stroomgebied rivier de Dommel"
handschrift, 1870Brabant-Collectie

Rivier met aanlegsteiger met hijskraan.
Op de tekening een rivier met twee boten. Rechts van de rivier een weiland met daarin twee paarden....
Jan Heesters, waterverf, papier, aquarelMuseum Jan Heestershuis

Rivier Gorinchem
De tekening stelt een rivier voor in Gorcum met zeilboten. Aan de overkant van de rivier een...
Jan Heesters, papier, zwarte inkt, inkttekening, 1910Museum Jan Heestershuis

Geschied- en waterloopkundige aanteekeningen, nopens de dichting van de rivier de Dintel, ter verbetering van de scheepvaart op, en waterlozing langs dezelve rivier
Saakes 4 (1805), p. 154
Jan Rochussen, boek, Den Bosch, 1805Brabant-Collectie

Nader rapport omtrent de verbetering van de afwatering der rivier de Donge
Titel op omslag en rug: Verbetering van de afwatering der rivier "De Donge"
M. Bongaerts, boek, [s.l.], 1922Brabant-Collectie

Rivier de Dommel met de Hambrug, zuidzijde.
Rivier de Dommel met de Hambrug, zuidzijde.
Borchmolendijk, Sint-OedenrodeBHIC

De Dommelse watermolen (?) aan de rivier de Dommel.
De Dommelse watermolen (?) aan de rivier de Dommel.
foto, Bergstraat 1, DommelenBHIC

IJsschotsen in de rivier de Maas.
IJsschotsen in de rivier de Maas.
Grave Fotostudio Jean Smeets, negatief, GraveBHIC

Rivier met brug en roeiboot
Rivier met brug en roeiboot; geen initialen; geen datum
Piet Verhaaren, papier, prent, 1900Breda's Museum

De Dommelse watermolen (?) aan de rivier de Dommel.
De Dommelse watermolen (?) aan de rivier de Dommel.
foto, Bergstraat 1, DommelenBHIC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Thuis in Brabant
 
Links | Colofon